SAI GON AN THAI JOINT STOCK COMPANY
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

An Thai Group
Chat Now!
THU MY
Chat Now!
Hong Le
Chat Now!
Tiem Kim
Chat Now!
An Thai Group Coffee Manufacturer Supplier Coffee
Chat Now!
Hong Tran
Chat Now!

Products Categories

FREEZE DRIED INSTANT COFFEE
LIQUID COFFEE CONCENTRATE
GROUND COFFEE
ROASTED COFFEE BEANS
9,00 US$ - 14,00 US$/Container Hai mươi-Foot
1000.0 Container Hai mươi-Foot(Min. Order)
9,00 US$ - 14,00 US$/Container Hai mươi-Foot
1000.0 Container Hai mươi-Foot(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm