SAI GON AN THAI JOINT STOCK COMPANY
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory Information

Factory Size: 30,000-50,000 square meters
Factory Country/Region: Lot B03-B04, Hoa Phu Industrial Park, Buon Ma Thuot City, Daklak Province
No. of Production Lines: 3
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: Above US$100 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Spray Dried Instant Coffee Powder 8000 12000 Ton/Tons
Instant Coffee Mix 3in1 8000 16000 Ton/Tons
Roasted Coffee Beans 6000 10000 Ton/Tons
Ground Coffee 10000 15000 Ton/Tons
Freeze Instant Coffee 1000 2000 Ton/Tons
Gửi email cho nhà cung cấp này