SAI GON AN THAI JOINT STOCK COMPANY
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 VINACERT Production and Processing of instant coffee, roasted coffee - grinder 2013-01-22 ~ 2022-03-07
ISO9001 ISO9001 VINACERT Production and Processing of instant coffee, roasted coffee - grinder 2015-03-20 ~ 2022-05-24
HACCP HACCP VINACERT Production and Processing of instant coffee, roasted coffee - grinder 2015-03-20 ~ 2022-03-24
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HALAL HALAL JAKIM Spray Dried Instant Coffee Powder 3in1 Coffee Mix Roasted Coffee Beans Ground Coffee Coffee Extracts 2017-07-27 ~ 2020-07-26
KOF-K KOF-K KOSHER SUPERVISION Spray Dried Instant Coffee SC1 Spray Dried Instant Coffee SR Spray Dried Instant Coffee SH Spray Dried Instant Coffee SR1 Roasted Arabica Coffee Beans Roasted Robusta Coffee Beans Roasted Arabica and Robusta Coffee Beans (Mix) Ground Arabica and Robusta Coffee Beans (Mix) Ground Arabica Coffee Beans Ground Robusta Coffee Beans 2019-11-28 ~ 2020-10-30
HALAL HALAL ISLAM Instant Coffee Powder Instant Coffee Mix Roasted Coffee Beans Ground Coffee Coffee Extracts 2019-10-09 ~ 2020-10-09
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ANTHAICAFE ANTHAICAFE

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này