SAI GON AN THAI JOINT STOCK COMPANY
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
  Tên triển lãm thương mại: SIAL InterFOOD 2019
  Ngày tham dự: 2019 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: ID
  Giới thiệu: SIAL InterFOOD Indonesia 2019. F&B MARKET IN INDONESIA
  Tên triển lãm thương mại: The 8th West China Import and Export Exhibition (Xi'an) in 2019
  Ngày tham dự: 2019 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: The appearance of Vietnamese goods at the 8th West China Import and Export Exhibition (Xi'an) in 2019 that will be a new bridge for the advertisement strategy, penetration and development the Chinese
  Tên triển lãm thương mại: Buon Ma Thuot Coffee Festival 2019
  Ngày tham dự: 2019 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: VN
  Giới thiệu: This is one of the main activities of the 7th Buon Ma Thuot Coffee Festival which attracting many thousands of visitors and the local people to join in to honor the quintessence of the Earth and farme
  Tên triển lãm thương mại: FIC 2019
  Ngày tham dự: 2019 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Immediately after the success at Buon Ma Thuot Coffee Festival 2019, An Thai Coffee continues to take off at the FIC 2019 in Shanghai.
  Tên triển lãm thương mại: CAEXPO 2018
  Ngày tham dự: 2018 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: he China-ASEAN Expo (CAEXPO) is co-sponsored by the Ministry of Commerce of China and its counterparts in the 10 ASEAN member states as well as the ASEAN Secretariat, and is organized by the People's
Gửi email cho nhà cung cấp này